Organizing Committee of the 5th Congress

 
Yablonskiy Peter
Axel_Haverich_inv Haverich Axel
Abakumov Mikhail
avetisyan Avetisyan Armen
akopov_AL Akopov Andrey
bagirov Bagirov Mamed
Barbuhatti Kirill
belova-gv Belova Galina
volchkov_va Volchkov Vladimir
vygigina Vyzhigina Margarita
Gautier Sergey
Zhestkov Kirill
karaskov_am Karaskov Alexander
Korolev Mikhail
Korymasov Korymasov Evgeniy
Levchenko Evgeniy
mosin Mosin Igor
muratov1 Muratov Renat
nikitin-ig Nikitin Igor
Parshin Vladimir
Pikin Oleg
Pishchik Vadim
Plaksin Sergey
Polyakov Igor
Porkhanov Vladimir
Razumovskiy Alexander
Samokhvalov Igor
sarkisova Sarkisova Valentina
sigal_e_i Sigal Evgeniy
skorniakov Skornyakov Sergey
Sokolovich Evgeniy
Stilidi Ivan
tarabrin Tarabrin Evgeniy
Tyurin Igor
Khubulava Gennadiy
Khubutiya Mogeli
Chernyavskiy Alexander
shneyder2 Shneyder Yuriy
schegolev Shchegolev Aleksey